• ASP w Katowicach (2008)

  ASP w Katowicach

  HALA SZTUK PIĘKNYCH
  Koncepcja - kanon tworzenia

  Teren działki nie jest jedynie pustym, porzuconym placem. Staramy się odnaleźć w nim wartości na jakich można zbudować szkielet układu urbanistycznego. Zleceniodawca określa wprawdzie wymagania parkingu w jednej podziemnej kondygnacji, ale już wstępna analiza pokazuje, że jest to nieosiągalne bez wycięcia najbardziej wartościowych drzew. Aby je chronić ograniczamy obszar zabudowy , tworząc wokół szpaleru drzew patio – otwarty park form przestrzennych. Istniejący budynek ASP i rektorat mają uzyskać czytelne powiązanie komunikacyjne, które stanie się elementem funkcjonalnym nowego obiektu. Tym samym powstaje konieczność pokonania różnicy wzniesień jaka dzieli poziomy obydwu budynków. Łagodnie opadająca ścieżka staje się zatem kolejnym elementem kanonu kompozycji. Tak jak powietrze niesie dźwięk, tak światło ożywia piękno widzialne. • Analiza funkcji części naziemnych oraz położenia względem stron świataw naturalny sposób dzieli program pod kątem relacji ze światłem. Odstrony najbardziej pożądanego, rozproszonego, światła północnegopowstaną: strefa pracy twórczej i strefa ekspozycji. W częścipołudniowej znajdą się funkcje dla których oświetlenie bezpośredniświatłem słonecznym jest najbardziej właściwe, to strefa odpoczynku ipracy biurowej. Dalsza analiza programu przynosi kolejny podział nastrefy funkcjonalne: strefa funkcji stałych, która w ciągu najbliższychdziesięcioleci nie będzie wymagała znaczących modyfikacji kubatury iukładu przestrzennego, oraz strefa studyjna, która z pewnością będziemusiała podlegać systematycznym modyfikacjom ze względu na zmieniającysię w szybkim tempie świat środków artystycznej ekspresji i idącą wślad za nim potrzebę eksperymentu i interdyscyplinarnej fuzji. Wnaturalny sposób strefa pracy twórczej i strefa studyjna są tą samąprzestrzenią, która z uwagi na szczególny charakter uczelni stała siękluczowym elementem rozważań o formie dedykowanej jej przestrzeni.

  Więcej informacji: ASP Katowice opis.pdf