• KRKA - siedziba firmy (1997)

    KRKA - siedziba firmy

    Budynek biurowy KRKA Polska
    Lokalizacja: Warszawa, ul. Równoległa
    Powierzchnia: 850 m2