• NOSPR Katowice (2008)

  NOSPR Katowice

  Carbonium - symbolika
  Węgiel kamienny – diament, dwie formy tego samego pierwiastka. Rozłupana, surowa bryła węgla. Kolejne fotografie pokazują klatka po klatce fazy rozpadu aż do chwili kiedy rozbita na fragmenty bryła zastyga w formie, która jest studium gestu, uderzenia. Uderzenia, bez którego nie powstaje dźwięk. Rozrzucone odłamki zamykają przestrzeń którą wypełnia kryształ diamentu, na powrót jednocząc bryłę. Grafitowa elewacja brył otuli to co cenne. Spojenie dwóch form minerału o przeciwstawnej formie i symbolice ma być oprawą dla sztuki wysokiej rodzącej się w codziennej pracy, żmudnej jak rozłupywanie skały dla wydobycia z niej diamentu.

 • Koncepcja zagospodarowania terenu
  Układ komunikacyjnych powiązań z terenem otaczającym stanowi głównąosnowę kompozycyjną planu zagospodarowania terenu. Rozłupana bryła„Carbonium” usytuowana została w południowej części działki stanowiswoisty węzeł w którym skupiają się i przenikają się najważniejsze osiewidokowe i planowane trakty piesze. Wytworzył się zatem układpromienistych dojść do budynku, które w czasie koncertów prowadziłybędą do czterech równorzędnych wejść.

  Więcej informacji: NOSPR opis.pdf
  video
  http://www.youtube.com/watch?v=iHYVZWc-l6E
  http://www.youtube.com/watch?v=FBHytOWdV-I