• Rozbudowa Kościoła w Wiśniowej (2008)

  Rozbudowa Kościoła w Wiśniowej

  Zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina biskupa jest usytuowany na zboczu, pośrodku zabytkowego parku lipowego. Wraz z ogrodzeniem i dzwonnicą na osi głównej tworzy charakterystyczną sylwetę w krajobrazie Wiśniowej. Po remoncie w roku 2001 roku kiedy to został usunięty eternit ze ścian i zastąpiony modrzewiowym oszalowaniem, kościół odzyskał swoją historyczną postać. Podobnie jak inne zabytkowe kościółki Podhala, był on budowany na potrzeby parafii, która niegdyś była znacznie słabiej zamieszkana niż obecnie i co za tym idzie, jest on dziś za mały.

  Jeśli analizować w jaki sposób można dziś uzyskać pożądaną powierzchnię dla wiernych, to do rozważenia pozostają dwa możliwe warianty: rozbudowa lub budowa nowego kościoła.

  Pomysł rozbudowy zabytkowego kościoła o tak skończonej i wpisanej w krajobraz formie, musi na początku budzić silny sprzeciw. Kiedy jednak przeanalizować wariant drugi, okaże się że budowa nowego kościoła w sąsiedztwie wcale nie rozwiązuje problemu, ale jedynie go komplikuje.

 • Poza koniecznością znalezienia właściwego miejsca w trudnej urbanistycznie sytuacji, pozostaje jeszcze problem dwóch sąsiadujących kościołów, gdzie kościół dotychczasowy musiałby być skazany na rolę martwego zabytku. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia kosztów. Nowy kościół musiałby bowiem powstać od zera. Zaproponowano zatem rozbudowę,przy zachowaniu nadrzędnej zasady o dominującym i możliwie nienaruszalnym charakterze obecnej bryły kościoła i dzwonnicy.Poszukując najwłaściwszego kształtu dla dodawanej przestrzeni,sięgnięto do formy tradycyjnych sobót jakie otaczały wiele kościołów Podhala i południowej Polski. Dobudowywane do kościołów w XVII w. dla wiernych, którzy przybywali na nabożeństwa niedzielne często ze znacznych odległości dzień wcześniej (w sobotę) i oczekiwali do rana gromadząc się wokół kościoła – soboty dawały im schronienie przed opadami i wiatrem. Z czasem stały się bardzo charakterystycznym elementem architektonicznym.

  Więcej informacji: Kościół - Wiśniowa opis.pdf