• UniScale (2004)

    UniScale

    Budynek biurowy UniScale Polska
    Lokalizacja: Warszawa, ul. Opłotek
    Powierchnia: 500 m2